การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 195
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 5
 • จำนวนทีม 1,188
 • จำนวนนักเรียน 2,165
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,137
 • จำนวนกรรมการ 518
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,302
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,820
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 174 / 201 (86.57%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. อนุบาลชัยภูมิ
  2. โรงเรียนอนุบาลยะลา
  3. โรงเรียนวัดบ้านดาบ
  4. โรงเรียนซำยางวิทยายน
  5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  6. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
  7. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
  8. โรงเรียนบ้านชีวิทยา
  9. ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย
  10. โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 32
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 129
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 8460
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 16298
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 16298
 • เริ่มนับ 10 กันยายน 2563
 • IP:18.213.192.104

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://thairobot.in.th เพื่อนำข้อมูลความต้องการจำเป็นมาพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ คณะนักวิจัย

 คลิก http://thairobot.in.th 

 

:21 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb0sawbc_edtwr8PR-IfDaiWBcyesOMBkKRBTuyOA4ldHPXQ/viewform

:21 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

ในวันที่ 22 พ.ย. 2563 ขอให้รายการแข่งขันทุกรายการทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายมาลงทะเบียนในเวลา 07.30-09.00 น. 

:21 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

คลิกดาวน์โหลด

:18 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนหนองบัวได้ประสานงานในการดำเนินการจัดประกวด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
1. ไม่ต้องมานำเสนอด้วยตนเอง
2.ไม่มีค่าลงทะเบียน
3.ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาการตัดสิน
4.ผู้ส่งผลงานประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.หากต้องการจะทราบผลภายในวันที่ 22 พ.ย.หรือนำเสนอผลงานในแบบโปสเตอร์หรือ E-poster ต้องส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 18 พ.ย. 63
6.หากดำเนินการเอกสารไม่ทัน สามารถส่งอีกคร้ังภายในวันที่ 15 ธ.ค. 63 และประกาศผลภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
7.ผลงานที่ส่งเป็นไฟล์เอกสาร (Word หรือ PDF)
8.สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและส่งผลงานได้ที่ https://www.bestpracticerobot.com/

     ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 พ.ย. 63 หากท่านใดสนในให้ดำเนินการด้านเอกสารรอก่อนได้
     **** ผลงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา

:16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น
: ภายใต้โครงการ Smart Kids Code ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

           *ระยะเวลาการอบรม 3 วัน  วันที่ 20-22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
           *รุ่นละ 1 วัน รวม 3 รุ่นๆละ 30 ทีมๆละ 2 คน 
           * รุ่นที่ 1 ขอสงวนสิทธิสำหรับทีมที่ผ่านการอบรมจาก สพป.นว.1
           * 1 โรงเรียนสามารถสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
           * มีอุปกรณ์หุ่นยนต์ให้ยืม/เตรียมโน็ตบุ๊คมาเอง/อาหารกลางวันดูแลตัวเอง
           * ไม่มีค่าลงทะเบียนการอบรม

 สมัครเข้าอบรม ที่นี่   เข้าเว็บไซต์ https://www.nongbuatraining.com/

คู่มือการลงทะเบียน
   

:10 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด :

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่  
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 322-261040-1
ชื่อบัญชี เอ็ม รีพับลิค อีเว้นท์  จำกัด

หมายเหตุ การส่งสลิปการโอนเงินเข้าระบบสามารถแนบไฟล์ได้ดังนี้ 
            ไฟล์แนบ PayIn* .jpg .jpeg .docx .pdf .doc .xlxs .xlx .rar .zip

:27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :

ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขัน

:19 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :

---------------------------ปฏิทินการแข่งขัน-------------------------
♦ ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ภายใน 20 ก.ย. 2563 
♦ เปิดระบบรับสมัคร 16 ก.ย. - 31 ต.ค. 2563
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน 9-12 พ.ย. 2563
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน 14 พ.ย. 2563
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 16 พ.ย. 2563
♦ การแข่งขัน 20-22 พ.ย. 2563

:6 ตุลาคม 2563

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ระเบียบการแข่งขัน UPDATE 7 ต.ค. 63 2.ตารางการแข่งขัน กติกา HK
3.ตารางการแข่งขัน กติกา TTRC 4.ตารางการแข่งขันรวม
5.หนังสือเชิญแข่งขัน 6.โครงการแข่งขัน
7.คู่มือการลงทะเบียน v.1

สรุปผลการแข่งขันเหรียญใบประกาศตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 30 11 2 43
2 โรงเรียนอัสสัมชัญ 24 5 0 29
3 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 23 12 10 45
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 17 4 4 25
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 16 12 8 36
6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 0 0 15
7 โรงเรียนวัดราชบพิธ 13 2 0 15
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 11 0 0 11
9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 10 5 5 20
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 10 5 4 19
11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 10 4 6 20
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 10 2 1 13
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 9 2 3 14
14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 2 1 12
15 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 0 0 9
16 โรงเรียนสา 9 0 0 9
17 ND.ROBOTICS 8 6 2 16
18 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 8 2 2 12
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 7 10 6 23
20 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 7 4 1 12
21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 7 3 9 19
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 7 2 0 9
23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 7 1 2 10
24 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 7 1 0 8
25 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 0 0 7
26 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 0 0 7
27 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 6 3 3 12
สรุปเหรียญใบประกาศรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 30
69.77%
11
25.58%
2
4.65%
43
2 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 24
82.76%
5
17.24%
0
0.00%
29
3 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 23
51.11%
12
26.67%
10
22.22%
45
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 17
68.00%
4
16.00%
4
16.00%
25
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 16
44.44%
12
33.33%
8
22.22%
36
6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 15
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
15
7 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13
86.67%
2
13.33%
0
0.00%
15
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 14 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 10
50.00%
5
25.00%
5
25.00%
20
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 10
52.63%
5
26.32%
4
21.05%
19
11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 10
50.00%
4
20.00%
6
30.00%
20
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 10
76.92%
2
15.38%
1
7.69%
13
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 9
64.29%
2
14.29%
3
21.43%
14
14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 9
75.00%
2
16.67%
1
8.33%
12
15 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
16 โรงเรียนสา 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
17 ND.ROBOTICS 23 8
50.00%
6
37.50%
2
12.50%
16
18 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 8
66.67%
2
16.67%
2
16.67%
12
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 7
30.43%
10
43.48%
6
26.09%
23
20 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 12 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก 20 86 85 163
2 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก 19 101 92 188
3 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก 25 103 84 178
4 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ 13 41 41 78
5 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ 17 63 54 100
6 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ 17 49 39 78
7 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO 9 66 68 107
8 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO 9 141 141 258
9 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO 9 143 141 279
10 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 4 65 65 113
11 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3 6 103 102 192
12 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6 6 105 105 201
13 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6 7 29 29 56
14 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 9 36 36 67
15 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 11 57 55 107
รวมทั้งหมด 201 1,188 1,137 2,165
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook