#
หมวดหมู่
กิจกรรม
1 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก 20
2 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก 19
3 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ 13
4 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ 17
5 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ 17
6 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO 9
7 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO 9
8 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO 9
9 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 4
10 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3 6
11 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6 6
12 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6 7
13 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 9
14 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 11
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook