1. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
0021. Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6 0022. Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6
0023. Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6 0024. Robot Horse Relay Competition ป.1-6
0025. Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6 0026. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6
0027. Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6 0028. Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6
0029. Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 0030. Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
0031. Hand Generator Bouncing Robot Appearance Design Competition ป.1-6 - ไม่มีการแข่งขัน 0032. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
0033. Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6 0034. Robot Boxing Competition ป.1-6
0035. Robot Rugby Competition ป.1-6 0036. Robot Sheepdog Competition ป.1-6
0037. Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6 0038. Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6
0039. Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6 0200. Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6
2. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
0040. Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3 0041. Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3
0042. Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3 0043. Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3
0044. Robot Horse Relay Competition ม.1-3 0045. Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3
0046. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3 0047. Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3
0048. Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3 0049. Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
0050. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 0051. Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3
0052. Robot Boxing Competition ม.1-3 0053. Planet Exploration Competition ม.1-3
0054. Robot Combat Competition ม.1-3 0055. Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
0056. Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3 0057. Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
0058. Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3
3. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
0084. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6 0085. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6
0086. Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6 0087. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6
0088. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6 0089. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6
0090. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6 0091. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6
0092. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6 0093. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6
0094. Robot Dragon Boat Race ป.1-6 0095. Robot Dragon Boat Relay Race ป.1-6 - ไม่มีการแข่งขัน
0096. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6
4. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
0097. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3 0098. Water Polo Robot Game ม.1-3
0099. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3 0100. Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3
0101. Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3 0102. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3
0103. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3 0104. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3
0105. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3 0106. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3
0107. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3 0108. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3
0109. Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3 0110. Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3
0111. Robot Dragon Boat Race ม.1-3 0112. Robot Dragon Boat Relay Race ม.1-3
0113. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3
5. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
0114. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6 0115. Water Polo Robot Game ม.4-6
0116. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6 0117. Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6
0118. Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6 0119. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6
0120. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6 0121. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6
0122. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6 0123. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6
0124. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6 0125. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6
0126. Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6 0127. Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6
0128. Robot Dragon Boat Race ม.4-6 0129. Robot Dragon Boat Relay Race ม.4-6
0130. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6
6. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
0131. Robot Gathering ป.1-6 0132. Tag-Out ป.1-6
0133. Mission Challenge ป.1-6 0134. Transporter (First version) ป.1-6
0135. Logistic Challenge ป.1-6 0136. Line Beam ป.1-6
0152. Line Adventure ป.1-6 0153. Line Fast ป.1-6
0197. Town Watch ป.1-6
7. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
0137. Robot Gathering ม.1-3 0138. Tag-Out ม.1-3
0139. Mission Challenge ม.1-3 0140. Transporter (First version) ม.1-3
0141. Logistic Challenge ม.1-3 0142. Line Beam ม.1-3
0143. Line Adventure ม.1-3 0144. Line Fast ม.1-3
0198. Town Watch ม.1-3
8. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
0145. Robot Gathering ม.4-6 0146. Tag-Out ม.4-6
0147. Line Adventure ม.4-6 0148. Mission Challenge ม.4-6
0149. Transporter (First version) ม.4-6 0150. Logistic Challenge ม.4-6
0151. Line Beam ม.4-6 0154. Line Fast ม.4-6
0199. Town Watch ม.4-6
9. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
0155. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 0156. Sumo 300 g. Auto ป.1-6
0157. Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 0158. Sumo 1 Kg. RC ป.1-6
10. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
0159. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 0160. Sumo 300 g. Auto ม.1-3
0161. Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 0162. Sumo 1 Kg. RC ม.1-3
0163. Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3 0164. Sumo 3 Kg. RC ม.1-3
11. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
0165. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 0166. Sumo 300 g. Auto ม.4-6
0167. Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 0168. Sumo 1 Kg. RC ม.4-6
0169. Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6 0170. Sumo 3 Kg. RC ม.4-6
12. รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
0171. Robot Farming ป.1-6 0173. Robot Logistic Competition ป.1-6
0174. Robot Rescue Legs Competition ป.1-6 0175. Robot Rescue Pro Competition ป.1-6
0176. Robot Shopping Street ป.1-6 0191. Super Gundam ป.1-6
0192. Transporter Robot ป.1-6
13. รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
0177. Robot Farming ม.1-3 0178. Treasure Game ม.1-3
0179. Garbage collection Game ม.1-3 0180. Robot Logistic Competition ม.1-3
0181. Robot Rescue Legs Competition ม.1-3 0182. Robot Rescue Pro Competition ม.1-3
0183. Robot Shopping Street ม.1-3 0184. Super Gundam ม.1-3
0193. Transporter Robot ม.1-3
14. รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
0185. Robot Farming ม.4-6 0186. Treasure Game ม.4-6
0187. Garbage collection Game ม.4-6 0188. Robot Logistic Competition ม.4-6
0189. Robot Rescue Legs Competition ม.4-6 0190. Robot Rescue Pro Competition ม.4-6
0194. Robot Shopping Street ม.4-6 0195. Super Gundam ม.4-6
0196. Transporter Robot ม.4-6 0201. Hoop Sepaktakraw ตระกร้อลอดห่วง ม.4-6
0202. Futsul ฟุตซอล ม.4-6
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook