#
กิจกรรม
ทีม
0097 Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0098 Water Polo Robot Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0099 Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0100 Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0101 Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0102 Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0103 Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0104 Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0105 Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
0106 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0107 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0108 Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0109 Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0110 Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0111 Robot Dragon Boat Race ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0112 Robot Dragon Boat Relay Race ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0113 Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook