#
กิจกรรม
ทีม
0114 Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0115 Water Polo Robot Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0116 Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0117 Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0118 Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0119 Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0120 Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0121 Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0122 Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0123 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0124 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0125 Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0126 Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0127 Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0128 Robot Dragon Boat Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0129 Robot Dragon Boat Relay Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0130 Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook