#
กิจกรรม
ทีม
0131 Robot Gathering ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 11
0132 Tag-Out ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 14
0133 Mission Challenge ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0134 Transporter (First version) ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 0
0135 Logistic Challenge ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
0136 Line Beam ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 13
0152 Line Adventure ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0153 Line Fast ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0197 Town Watch ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook