#
กิจกรรม
ทีม
0137 Robot Gathering ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 26
0138 Tag-Out ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 20
0139 Mission Challenge ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0140 Transporter (First version) ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0141 Logistic Challenge ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 20
0142 Line Beam ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 18
0143 Line Adventure ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 15
0144 Line Fast ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 21
0198 Town Watch ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook