#
กิจกรรม
ทีม
0145 Robot Gathering ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 20
0146 Tag-Out ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 17
0147 Line Adventure ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 22
0148 Mission Challenge ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0149 Transporter (First version) ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0150 Logistic Challenge ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 28
0151 Line Beam ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 16
0154 Line Fast ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 17
0199 Town Watch ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook