#
กิจกรรม
ทีม
0155 LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 31
0156 Sumo 300 g. Auto ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9
0157 Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 11
0158 Sumo 1 Kg. RC ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 14
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook