#
กิจกรรม
ทีม
0165 LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 24
0166 Sumo 300 g. Auto ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0167 Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 19
0168 Sumo 1 Kg. RC ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 21
0169 Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 17
0170 Sumo 3 Kg. RC ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 16
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook