#
กิจกรรม
ทีม
0171 Robot Farming ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0173 Robot Logistic Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0174 Robot Rescue Legs Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0175 Robot Rescue Pro Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0176 Robot Shopping Street ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0191 Super Gundam ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0192 Transporter Robot ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook