#
กิจกรรม
ทีม
0177 Robot Farming ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0178 Treasure Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0179 Garbage collection Game ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0180 Robot Logistic Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0181 Robot Rescue Legs Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0182 Robot Rescue Pro Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0183 Robot Shopping Street ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0184 Super Gundam ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0193 Transporter Robot ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook