#
กิจกรรม
ทีม
0185 Robot Farming ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0186 Treasure Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6
0187 Garbage collection Game ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0188 Robot Logistic Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0189 Robot Rescue Legs Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0190 Robot Rescue Pro Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0194 Robot Shopping Street ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0195 Super Gundam ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 11
0196 Transporter Robot ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0201 Hoop Sepaktakraw ตระกร้อลอดห่วง ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0202 Futsul ฟุตซอล ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook