#
กิจกรรม
ทีม
ลำดับ
0021 Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 001-003
0022 Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1 004-004
0023 Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 -005
0024 Robot Horse Relay Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 -006
0025 Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 007-009
0026 Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 010-011
0027 Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9 012-020
0028 Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1 021-021
0029 Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1 022-022
0030 Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 023-024
0031 Hand Generator Bouncing Robot Appearance Design Competition ป.1-6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 1 คน 0 -
0032 Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 025-026
0033 Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 027-028
0034 Robot Boxing Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 029-032
0035 Robot Rugby Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6 033-038
0036 Robot Sheepdog Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 19 039-057
0037 Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6 058-063
0038 Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 17 064-080
0039 Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 -082
0200 Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1 083-083
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook