#
กิจกรรม
ทีม
ลำดับ
0040 Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5 001-005
0041 Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 006-008
0042 Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 -011
0043 Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 -013
0044 Robot Horse Relay Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 014-016
0045 Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5 017-021
0046 Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 022-025
0047 Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7 026-032
0048 Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5 033-037
0049 Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 038-040
0050 Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 041-044
0051 Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 045-048
0052 Robot Boxing Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3 049-051
0053 Planet Exploration Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 9 052-060
0054 Robot Combat Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 6 061-066
0055 Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 067-070
0056 Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 23 -092
0057 Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2 093-094
0058 Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4 -097
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook