#
กิจกรรม
ทีม
0059 Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0060 Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0061 Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0062 Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0063 Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0064 Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0065 Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0066 Robot Boxing Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0067 Planet Exploration Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
0068 Robot Combat Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0069 Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0070 Robot Soccer Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 7
0071 Robot Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
0072 Robot Basketball Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 10
0073 Robot Shooting Basketball Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0074 Multi-leg Servo Motor Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0075 Humanoid Free Gymnastics Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0076 Humanoid Performance (Dance) Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0077 Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0078 Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0079 Servo Motor Humanoid Robot - Running Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0080 Servo Motor Humanoid Robot - Relay Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0081 Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0082 Servo Motor Humanoid Robot - Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0083 Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.4-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook