#
กิจกรรม
ทีม
0084 Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0085 Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0086 Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0087 Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0088 Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 3
0089 Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 5
0090 Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 8
0091 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0092 Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 4
0093 Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0094 Robot Dragon Boat Race ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 1
0095 Robot Dragon Boat Relay Race ป.1-6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 1 คน 0
0096 Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6 ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook