1. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0021. Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0022. Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0023. Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0024. Robot Horse Relay Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0025. Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0026. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0027. Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0028. Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0029. Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0030. Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0031. Hand Generator Bouncing Robot Appearance Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0032. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13 0033. Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0034. Robot Boxing Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0035. Robot Rugby Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0036. Robot Sheepdog Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
17 0037. Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
18 0038. Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
19 0039. Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
20 0200. Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0040. Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0041. Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0042. Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0043. Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0044. Robot Horse Relay Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0045. Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0046. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0047. Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0048. Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0049. Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0050. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0051. Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13 0052. Robot Boxing Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0053. Planet Exploration Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0054. Robot Combat Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0055. Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
17 0056. Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
18 0057. Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
19 0058. Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0059. Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0060. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0061. Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0062. Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0063. Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0064. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0065. Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0066. Robot Boxing Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0067. Planet Exploration Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0068. Robot Combat Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0069. Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0070. Robot Soccer Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13 0071. Robot Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0072. Robot Basketball Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0073. Robot Shooting Basketball Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0074. Multi-leg Servo Motor Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
17 0075. Humanoid Free Gymnastics Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
18 0076. Humanoid Performance (Dance) Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
19 0077. Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
20 0078. Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
21 0079. Servo Motor Humanoid Robot - Running Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
22 0080. Servo Motor Humanoid Robot - Relay Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
23 0081. Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
24 0082. Servo Motor Humanoid Robot - Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
25 0083. Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0084. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0085. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0086. Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0087. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0088. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0089. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0090. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0091. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0092. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0093. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0094. Robot Dragon Boat Race ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
12 0095. Robot Dragon Boat Relay Race ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
13 0096. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0097. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0098. Water Polo Robot Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0099. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0100. Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0101. Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0102. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0103. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0104. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0105. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0106. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0107. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0108. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13 0109. Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0110. Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0111. Robot Dragon Boat Race ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0112. Robot Dragon Boat Relay Race ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0113. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0114. Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0115. Water Polo Robot Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0116. Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0117. Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0118. Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0119. Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0120. Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0121. Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0122. Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0123. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0124. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12 0125. Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13 0126. Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14 0127. Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15 0128. Robot Dragon Boat Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
16 0129. Robot Dragon Boat Relay Race ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
17 0130. Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0131. Robot Gathering ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0132. Tag-Out ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0133. Mission Challenge ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0134. Transporter (First version) ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 0
5 0135. Logistic Challenge ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0136. Line Beam ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0152. Line Adventure ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0153. Line Fast ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0197. Town Watch ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0137. Robot Gathering ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0138. Tag-Out ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0139. Mission Challenge ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0140. Transporter (First version) ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0141. Logistic Challenge ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0142. Line Beam ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0143. Line Adventure ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0144. Line Fast ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0198. Town Watch ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0145. Robot Gathering ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0146. Tag-Out ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0147. Line Adventure ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0148. Mission Challenge ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0149. Transporter (First version) ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0150. Logistic Challenge ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0151. Line Beam ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0154. Line Fast ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0199. Town Watch ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0155. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0156. Sumo 300 g. Auto ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0157. Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0158. Sumo 1 Kg. RC ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0159. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0160. Sumo 300 g. Auto ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0161. Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0162. Sumo 1 Kg. RC ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0163. Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0164. Sumo 3 Kg. RC ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
12. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0165. LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0166. Sumo 300 g. Auto ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0167. Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0168. Sumo 1 Kg. RC ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0169. Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0170. Sumo 3 Kg. RC ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
13. รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0171. Robot Farming ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0173. Robot Logistic Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0174. Robot Rescue Legs Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0175. Robot Rescue Pro Competition ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0176. Robot Shopping Street ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0191. Super Gundam ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0192. Transporter Robot ป.1-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
14. รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0177. Robot Farming ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0178. Treasure Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0179. Garbage collection Game ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0180. Robot Logistic Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0181. Robot Rescue Legs Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0182. Robot Rescue Pro Competition ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0183. Robot Shopping Street ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0184. Super Gundam ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0193. Transporter Robot ม.1-3 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
15. รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
#
ชื่อกิจกรรม
จำนวนตัวแทน
จำนวนตัวแทนเข้ารอบ
1 0185. Robot Farming ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
2 0186. Treasure Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
3 0187. Garbage collection Game ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
4 0188. Robot Logistic Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
5 0189. Robot Rescue Legs Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
6 0190. Robot Rescue Pro Competition ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
7 0194. Robot Shopping Street ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
8 0195. Super Gundam ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
9 0196. Transporter Robot ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
10 0201. Hoop Sepaktakraw ตระกร้อลอดห่วง ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
11 0202. Futsul ฟุตซอล ม.4-6 1 ทีม / กลุ่ม / กิจกรรม 1
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook