สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก 20 86 85 163
2 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก 19 101 92 188
3 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ 13 41 41 78
4 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ 17 63 54 100
5 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ 17 49 39 78
6 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO 9 66 68 107
7 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO 9 141 141 258
8 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO 9 143 141 279
9 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 4 65 65 113
10 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3 6 103 102 192
11 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6 6 105 105 201
12 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6 7 29 29 56
13 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 9 36 36 67
14 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6 11 57 55 107
รวมทั้งหมด 201 1,188 1,137 2,165
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook