รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญใบประกาศ
โรงเรียน
0029 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแหลม
0034 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ
0036 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Sheepdog Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
0037 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
0052 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
0053 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Planet Exploration Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม
0054 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Combat Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนผาขามวิทยายน
0066 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Boxing Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
0067 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Planet Exploration Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนระหานวิทยา
0068 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Combat Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
0085 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0086 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
0087 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปางอ้า
0088 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
0089 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
0090 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
0091 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
0092 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาทวี
0093 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
0099 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0100 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
0103 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
0105 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
0107 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
0110 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0119 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0121 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0122 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0123 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
0126 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0131 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Robot Gathering ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0133 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Mission Challenge ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0136 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Beam ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
0137 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Robot Gathering ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
0138 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Tag-Out ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0139 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Mission Challenge ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0142 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Beam ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
0143 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Adventure ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
0145 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Robot Gathering ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
0146 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Tag-Out ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0148 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Mission Challenge ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
0149 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Transporter (First version) ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
0150 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Logistic Challenge ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
0151 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Beam ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
0153 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Fast ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0154 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Fast ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
0157 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
PadRiew Roboshop
0165 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
0171 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Farming ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
0173 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Logistic Competition ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
0176 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Shopping Street ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
0177 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Farming ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
0178 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Treasure Game ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
0180 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Logistic Competition ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
0184 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Super Gundam ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
0185 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Farming ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
0186 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Treasure Game ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
0188 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Logistic Competition ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
0191 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Super Gundam ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท
0192 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Transporter Robot ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
0193 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Transporter Robot ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0194 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Shopping Street ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
0195 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Super Gundam ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
0197 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Town Watch ป.1-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
0198 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Town Watch ม.1-3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
0199 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Town Watch ม.4-6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
0043 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0046 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
0048 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
0047 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
0056 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมแพศึกษา
0065 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
0102 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0104 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
0127 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0144 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Line Fast ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
AsgardRobot
0152 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Line Adventure ป.1-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0164 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 3 Kg. RC ม.1-3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
0168 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 1 Kg. RC ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0169 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0032 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0038 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
0040 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0050 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0059 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
0061 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0064 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
0071 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
0101 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0106 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
0111 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Race ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0120 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
0124 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0132 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Tag-Out ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ND.ROBOTICS
0141 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Logistic Challenge ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสนามบิน
0147 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO
Line Adventure ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
0159 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0161 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
0162 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 1 Kg. RC ม.1-3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ประสาทวิทยานนทบุรี
0167 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0175 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Rescue Pro Competition ป.1-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
0196 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Transporter Robot ม.4-6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
0027 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
0079 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Running Race ม.4-6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0021 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาทวี
0030 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0035 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Rugby Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำภูทอง
0041 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0042 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
0045 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
0057 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0060 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนครไทย
0062 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
0070 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Soccer Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
0072 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Basketball Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0073 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Robot Shooting Basketball Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
0078 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0084 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
0096 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
0097 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0108 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2
0109 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0115 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Water Polo Robot Game ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพรศิริกุล
0118 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0125 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
0128 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Race ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสา
0135 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO
Logistic Challenge ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
0140 รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
Transporter (First version) ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
0156 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 300 g. Auto ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0158 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
Sumo 1 Kg. RC ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
PadRiew Roboshop
0163 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
0174 รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6
Robot Rescue Legs Competition ป.1-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
0182 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Rescue Pro Competition ม.1-3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก
0187 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Garbage collection Game ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
0189 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Rescue Legs Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
0190 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Robot Rescue Pro Competition ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
0201 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Hoop Sepaktakraw ตระกร้อลอดห่วง ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
0202 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
Futsul ฟุตซอล ม.4-6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
0025 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
อนุบาล​ชุมแพ​
0028 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
0155 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท
0024 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Robot Horse Relay Competition ป.1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0026 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
0183 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Shopping Street ม.1-3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0166 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 300 g. Auto ม.4-6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0170 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
Sumo 3 Kg. RC ม.4-6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
0023 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
0033 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0039 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0044 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Robot Horse Relay Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0055 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0069 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
0074 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Multi-leg Servo Motor Robot Short Distance Run Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0077 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
0083 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
0114 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
0116 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0160 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3
Sumo 300 g. Auto ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
0179 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Garbage collection Game ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
0181 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3
Robot Rescue Legs Competition ม.1-3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0058 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
0063 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
0113 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
0049 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
0051 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0022 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
0081 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0082 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก
Servo Motor Humanoid Robot - Penalty Shoot-out Competition ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
0098 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
Water Polo Robot Game ม.1-3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
0117 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
0200 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6
78.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics
0130 รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6
69.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook