สรุปเหรียญใบประกาศแยกสังกัด อปท ไม่แยกระดับชั้น
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 2 0 9
2 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 6 0 4 10
3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 0 0 5
4 สีชมพูศึกษา 12 4 2 6 12
5 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 4 1 0 5
6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 4 1 0 5
7 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 4 0 0 4
8 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 3 1 0 4
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 1 4 3 8
10 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 1 2 1 4
11 โรงเรียนวัดกลาง 6 1 1 2 4
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
14 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 1 1 0 2
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 2 0 2
16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 2 2
17 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 2 2
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 0 1 1
รวม 0 43 19 21 83
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook