#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 6 0 0 6
2 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 5 0 0 5
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 5 0 0 5
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 5 0 0 5
5 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 4 0 0 4
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 3 1 1 5
7 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 3 1 0 4
8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 3 0 0 3
9 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 2 2 0 4
10 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 2 1 0 3
11 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 2 1 0 3
12 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 2 0 1 3
13 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 2 0 0 2
14 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 1 1 0 2
15 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 1 1 0 2
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 1 0 0 1
17 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 3 2 5
รวม 284 47 11 4 62

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 17 4 4 25
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 16 12 8 36
3 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13 2 0 15
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 10 5 5 20
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 10 5 4 19
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 9 2 3 14
7 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 9 2 1 12
8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 7 10 6 23
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 5 0 3 8
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 4 11 8 23
11 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 4 3 3 10
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 4 2 2 8
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 3 1 3 7
14 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 2 2 0 4
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 2 2 0 4
16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 1 2 7 10
17 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 1 2 0 3
18 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 1 1 3 5
19 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 1 0 1
20 โรงเรียนปัว 1 0 1 0 1
21 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 2 2
22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 1 1
รวม 390 118 70 63 251

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook