#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 7 0 0 7
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 7 0 0 7
3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 4 0 0 4
4 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 4 0 0 4
5 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 4 0 0 4
6 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 4 0 0 4
7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 0 0 4
8 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 3 2 0 5
9 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 3 0 1 4
10 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 3 0 0 3
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 2 1 0 3
12 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 0 1 3
13 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 2 0 1 3
14 โรงเรียนบ้านแหลม 2 2 0 0 2
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 1 2 0 3
16 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 1 1 3
17 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1 0 0 1
18 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 1
19 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 2 0 2
20 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 1 0 1
21 ดอนหมู 1 0 0 1 1
รวม 264 55 9 5 69

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook