สรุปอันดับเหรียญใบประกาศ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 13 8 3 4 28 24 5 0 29
2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 9 2 1 2 14 15 0 0 15
3 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 8 6 5 3 22 30 11 2 43
4 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 6 6 4 6 22 23 12 10 45
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 6 3 5 3 17 18 4 4 26
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 6 3 4 3 16 16 12 8 36
7 โรงเรียนสา 9 6 2 0 1 9 9 0 0 9
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 5 2 4 0 11 10 5 4 19
9 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 5 1 1 0 7 7 0 0 7
10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 4 4 2 3 13 10 2 1 13
11 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 4 3 0 0 7 9 0 0 9
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 4 3 0 0 7 7 0 0 7
13 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 4 1 0 0 5 6 0 0 6
14 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 4 1 0 1 6 6 0 4 10
15 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 4 1 0 0 5 5 0 0 5
16 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 3 5 5 1 14 13 2 0 15
17 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 3 3 1 1 8 10 4 6 20
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 3 2 1 1 7 7 2 0 9
19 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 3 2 0 3 8 9 2 3 14
20 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 3 0 1 0 4 4 0 0 4
21 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3
22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 2 2 4 0 8 7 10 6 23
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 2 2 1 6 11 11 0 0 11
24 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 2 2 0 0 4 4 1 0 5
25 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 2 1 0 0 3 4 3 3 10
26 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 2 1 0 1 4 4 0 0 4
27 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 2 1 0 0 3 3 0 1 4
28 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 2 1 0 1 4 9 2 1 12
29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 2 0 1 0 3 3 0 1 4
30 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 2 0 1 0 3 4 0 0 4
31 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 2 0 1 2 5 4 11 8 23
32 PadRiew Roboshop 8 2 0 1 2 5 5 1 1 7
33 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 2 0 0 0 2 2 1 1 4
34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 1 4 1 0 6 2 3 2 7
35 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 1 4 1 0 6 6 0 0 6
36 ND.ROBOTICS 23 1 3 3 0 7 8 6 2 16
37 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 12 1 3 1 0 5 7 4 1 12
38 โรงเรียนระหานวิทยา 6 1 2 2 0 5 6 0 0 6
39 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 1 2 2 0 5 2 2 1 5
40 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 1 2 1 1 5 5 0 0 5
41 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 1 2 1 1 5 8 2 2 12
42 โรงเรียนนครไทย 9 1 2 1 0 4 5 1 3 9
43 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 1 2 0 0 3 4 1 0 5
44 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 1 2 0 1 4 4 0 0 4
45 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 1 2 0 1 4 4 0 0 4
46 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 1 2 0 3 6 6 3 3 12
47 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 1 2 0 0 3 2 0 1 3
48 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 1 1 3 2 7 10 5 5 20
49 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 1 1 2 1 5 4 2 2 8
50 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 1 1 2 4 8 5 0 3 8
51 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 1 1 2 0 4 5 0 0 5
52 AsgardRobot 6 1 1 1 0 3 3 1 0 4
53 โรงเรียนพรศิริกุล 3 1 1 1 0 3 2 1 0 3
54 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1 1 1 0 3 1 2 0 3
55 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 1 1 0 0 2 2 1 0 3
56 ประสาทวิทยานนทบุรี 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2
57 โรงเรียนสนามบิน 3 1 1 0 0 2 2 1 0 3
58 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2
59 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 1 0 1 1 3 3 2 1 6
60 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 1 0 1 0 2 4 0 0 4
61 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 1 0 1 1 3 3 0 1 4
62 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 0 1 1 3 1 1 1 3
63 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
64 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 1 0 1 0 2 3 0 1 4
65 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
66 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 1 0 0 0 1 2 2 0 4
67 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 1 0 0 1 2 3 2 0 5
68 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
69 โรงเรียนบ้านแหลม 2 1 0 0 1 2 2 0 0 2
70 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 1 0 0 4 5 7 1 0 8
71 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 1 0 0 1 2 3 0 0 3
72 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 1 0 0 0 1 3 1 1 5
73 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 1 0 0 3 4 3 1 0 4
74 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 1 0 0 0 1 2 2 0 4
75 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
76 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 0 3 3 1 7 7 3 9 19
77 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 0 2 2 0 4 6 0 0 6
78 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 2 1 0 3 0 3 2 5
79 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 0 2 1 1 4 7 1 2 10
80 Robot’s Child Lopburi 12 0 2 0 2 4 4 1 7 12
81 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 0 2 0 1 3 2 1 0 3
82 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2
83 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 0 1 5 0 6 5 3 0 8
84 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 0 1 2 0 3 5 0 0 5
85 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 1 1 1 3 2 2 0 4
86 โรงเรียนตะพานหิน 3 0 1 1 0 2 2 1 0 3
87 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 0 1 1 2 4 1 4 3 8
88 โรงเรียนร่องคำ 4 0 1 1 0 2 2 1 1 4
89 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 0 1 1 1 3 3 1 0 4
90 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 0 1 1 0 2 1 1 2 4
91 sunbot 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2
92 สีชมพูศึกษา 12 0 1 1 1 3 4 2 6 12
93 โรงเรียนแสงทองวิทยา 12 0 1 0 1 2 4 1 7 12
94 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
95 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 0 1 0 2 3 3 3 1 7
96 โรงเรียนวัดกลาง 6 0 1 0 0 1 1 1 2 4
97 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 0 1 0 0 1 2 2 1 5
98 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 0 1 0 1 2 3 0 0 3
99 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 0 1 0 0 1 4 1 0 5
100 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 0 1 0 0 1 2 0 1 3
101 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 0 1 0 1 2 3 1 0 4
102 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 3 2 6
103 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 1 4 6
104 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2
105 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 0 1 0 0 1 5 0 0 5
106 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 0 1 0 1 2 1 1 0 2
107 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 0 1 0 0 1 3 0 0 3
108 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 0 0 3 0 3 5 0 0 5
109 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 0 2 0 2 1 1 0 2
110 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 0 0 2 1 3 6 3 2 11
111 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 0 0 2 1 3 4 0 0 4
112 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 0 0 2 2 4 4 2 2 8
113 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 0 0 1 1 2 3 1 0 4
114 Archara Kindergarten School 3 0 0 1 0 1 2 0 1 3
115 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2
116 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 0 0 1 1 2 4 0 0 4
117 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2
118 โรงเรียนปัว 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
119 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
120 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 0 0 1 0 1 1 1 1 3
121 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 0 0 1 1 2 2 0 0 2
122 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1
123 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
124 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 0 0 1 1 2 2 1 0 3
125 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2
126 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
128 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3
129 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
130 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 0 0 0 0 0 1 2 7 10
133 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
134 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 0 0 0 0 0 3 1 3 7
135 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
137 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3
139 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1
140 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
141 Samui bot 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 0 0 0 0 0 0 3 1 4
143 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 0 0 0 2 2 4 0 0 4
144 อนุบาลนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 0 0 0 1 1 1 2 1 4
146 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2
147 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
148 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
150 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
151 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
152 ปรียาโชติ 8 0 0 0 0 0 0 1 7 8
153 UnknowRobot 3 0 0 0 1 1 2 1 0 3
154 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 0 0 0 0 0 2 2 2 6
155 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 อนุบาลชัยภูมิ 6 0 0 0 0 0 1 2 3 6
158 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
159 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3
162 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 ดอนหมู 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม 1,188 172 153 124 99 548 616 224 190 1,030
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook