สรุปเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ศูนย์หุ่นยนต์.
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 10 6 4 20
2 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 10 4 0 14
3 ND.ROBOTICS 23 5 4 2 11
4 AsgardRobot 6 3 1 0 4
รวม 1,183 28 15 6 49
สรุปเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ศูนย์หุ่นยนต์.
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook