#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 30 11 2 43
2 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 24 5 0 29
3 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 23 12 10 45
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 17 4 4 25
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 16 12 8 36
6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 15 0 0 15
7 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13 2 0 15
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 11 0 0 11
9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 10 5 5 20
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 10 5 4 19
11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 10 4 6 20
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 10 2 1 13
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 9 2 3 14
14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 9 2 1 12
15 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 9 0 0 9
16 โรงเรียนสา 9 9 0 0 9
17 ND.ROBOTICS 23 8 6 2 16
18 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 8 2 2 12
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 7 10 6 23
20 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 12 7 4 1 12
21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 7 3 9 19
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 2 0 9
23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 7 1 2 10
24 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 7 1 0 8
25 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 7 0 0 7
26 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 7 0 0 7
27 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 6 3 3 12
28 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 6 3 2 11
29 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 6 0 4 10
30 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 6 0 0 6
31 โรงเรียนระหานวิทยา 6 6 0 0 6
32 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 6 0 0 6
33 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 6 0 0 6
34 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 5 3 0 8
35 โรงเรียนนครไทย 9 5 1 3 9
36 PadRiew Roboshop 8 5 1 1 7
37 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 5 0 3 8
38 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 5 0 0 5
39 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 0 0 5
40 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 5 0 0 5
41 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 5 0 0 5
42 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 5 0 0 5
43 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 5 0 0 5
44 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 4 11 8 23
45 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 4 3 3 10
46 สีชมพูศึกษา 12 4 2 6 12
47 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 4 2 2 8
48 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 4 2 2 8
49 โรงเรียนแสงทองวิทยา 12 4 1 7 12
50 Robot’s Child Lopburi 12 4 1 7 12
51 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 4 1 0 5
52 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 4 1 0 5
53 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 4 1 0 5
54 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 4 0 0 4
55 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 4 0 0 4
56 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4 0 0 4
57 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 4 0 0 4
58 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 4 0 0 4
59 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 4 0 0 4
60 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 4 0 0 4
61 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 0 0 4
62 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 4 0 0 4
63 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 3 3 1 7
64 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 3 2 1 6
65 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 3 2 0 5
66 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 3 1 3 7
67 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 3 1 1 5
68 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 3 1 0 4
69 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 3 1 0 4
70 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 3 1 0 4
71 AsgardRobot 6 3 1 0 4
72 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 3 1 0 4
73 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 3 0 1 4
74 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 3 0 1 4
75 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 3 0 1 4
76 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 3 0 1 4
77 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 3 0 0 3
78 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 3 0 0 3
79 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 3
80 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 3 0 0 3
81 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 3 0 0 3
82 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 2 3 2 7
83 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 2 2 2 6
84 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 2 2 1 5
85 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 2 2 1 5
86 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 2 2 0 4
87 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 2 2 0 4
88 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 2 2 0 4
89 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 2 1 1 4
90 โรงเรียนร่องคำ 4 2 1 1 4
91 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 2 1 0 3
92 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 2 1 0 3
93 โรงเรียนตะพานหิน 3 2 1 0 3
94 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 2 1 0 3
95 โรงเรียนพรศิริกุล 3 2 1 0 3
96 UnknowRobot 3 2 1 0 3
97 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 2 1 0 3
98 โรงเรียนสนามบิน 3 2 1 0 3
99 Archara Kindergarten School 3 2 0 1 3
100 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 2 0 1 3
101 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 0 1 3
102 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 2 0 1 3
103 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 2 0 1 3
104 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 2 0 0 2
105 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 2 0 0 2
106 โรงเรียนบ้านแหลม 2 2 0 0 2
107 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 2 2 0 0 2
108 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 2 0 0 2
109 ประสาทวิทยานนทบุรี 2 2 0 0 2
110 sunbot 2 2 0 0 2
111 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 2 0 0 2
112 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 2 2 0 0 2
113 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 1 4 3 8
114 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 1 3 2 6
115 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 1 2 7 10
116 อนุบาลชัยภูมิ 6 1 2 3 6
117 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 1 2 1 4
118 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 1 2 0 3
119 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 1 2 0 3
120 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 1 2 0 3
121 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1 2 0 3
122 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 1 1 3 5
123 โรงเรียนวัดกลาง 6 1 1 2 4
124 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 1 1 2 4
125 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 1 1 1 3
126 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 1 1 3
127 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
128 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
129 Samui bot 2 1 1 0 2
130 อนุบาลนครสวรรค์ 2 1 1 0 2
131 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 1 1 0 2
132 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 1 1 0 2
133 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 1 1 0 2
134 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 1 1 0 2
135 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 1 0 1 2
136 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 1 0 1 2
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 1 0 0 1
138 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 1
139 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1 0 0 1
140 โรงเรียนเมทนีดล 1 1 0 0 1
141 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 1 0 0 1
142 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 0 0 1
143 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 1
144 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 3 2 5
145 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 0 3 1 4
146 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 2 0 2
147 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 2 0 2
148 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 2 0 2
149 ปรียาโชติ 8 0 1 7 8
150 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 1 1 2
151 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 1 1 2
152 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 1 0 1
153 โรงเรียนปัว 1 0 1 0 1
154 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 1 0 1
155 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 1 0 1
156 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 1 0 1
157 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 2 2
158 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 2 2
159 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 2 2
160 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 1 1
161 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 0 1 1
162 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0 0 1 1
163 ดอนหมู 1 0 0 1 1
รวม 1,188 615 224 189 1,028

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook