สรุปเหรียญใบประกาศตัวแทนตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
ตัวแทน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 13 - - - 13 13 - - 13
2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 9 9 - - - 9 9 - - 9
3 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 8 8 - - - 8 8 - - 8
4 โรงเรียนสา 6 6 - - - 6 6 - - 6
5 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 6 6 - - - 6 5 1 - 6
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 6 6 - - - 6 6 - - 6
7 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 5 5 - - - 5 5 - - 5
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5 5 - - - 5 4 - 1 5
9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 5 5 - - - 5 5 - - 5
10 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 4 4 - - - 4 4 - - 4
11 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 4 4 - - - 4 4 - - 4
12 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 4 4 - - - 4 4 - - 4
13 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 4 4 - - - 4 4 - - 4
14 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 4 4 - - - 4 4 - - 4
15 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 4 4 - - - 4 4 - - 4
16 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 3 3 - - - 3 3 - - 3
17 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 3 3 - - - 3 3 - - 3
18 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3 3 - - - 3 3 - - 3
19 โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 3 - - - 3 3 - - 3
20 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 3 3 - - - 3 3 - - 3
21 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 - - - 3 3 - - 3
22 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 2 2 - - - 2 2 - - 2
23 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 2 2 - - - 2 2 - - 2
24 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 2 2 - - - 2 2 - - 2
25 โรงเรียนบ้านนาทวี 2 2 - - - 2 2 - - 2
26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2 2 - - - 2 2 - - 2
27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 2 2 - - - 2 2 - - 2
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 2 2 - - - 2 2 - - 2
29 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 2 2 - - - 2 2 - - 2
30 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 2 2 - - - 2 2 - - 2
31 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 2 2 - - - 2 2 - - 2
32 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2 2 - - - 2 2 - - 2
33 PadRiew Roboshop 2 2 - - - 2 2 - - 2
34 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 1 1 - - - 1 1 - - 1
35 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 1 - - - 1 1 - - 1
36 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 - - - 1 1 - - 1
37 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1 1 - - - 1 1 - - 1
38 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1 1 - - - 1 1 - - 1
39 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1 1 - - - 1 1 - - 1
40 ND.ROBOTICS 1 1 - - - 1 1 - - 1
41 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 - - - 1 1 - - 1
42 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 1 1 - - - 1 1 - - 1
43 โรงเรียนบ้านแหลม 1 1 - - - 1 1 - - 1
44 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 1 1 - - - 1 1 - - 1
45 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1 - - - 1 1 - - 1
46 โรงเรียนระหานวิทยา 1 1 - - - 1 1 - - 1
47 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 1 1 - - - 1 1 - - 1
48 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 1 - - - 1 1 - - 1
49 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 1 - - - 1 1 - - 1
50 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1 1 - - - 1 1 - - 1
51 โรงเรียนนครไทย 1 1 - - - 1 1 - - 1
52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1 1 - - - 1 1 - - 1
53 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1 1 - - - 1 1 - - 1
54 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 1 1 - - - 1 1 - - 1
55 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 1 - - - 1 1 - - 1
56 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1 1 - - - 1 1 - - 1
57 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 1 - - - 1 1 - - 1
58 AsgardRobot 1 1 - - - 1 1 - - 1
59 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1 1 - - - 1 1 - - 1
60 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 1 - - - 1 1 - - 1
61 โรงเรียนพรศิริกุล 1 1 - - - 1 1 - - 1
62 ประสาทวิทยานนทบุรี 1 1 - - - 1 1 - - 1
63 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 1 - - - 1 1 - - 1
64 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 1 - - - 1 1 - - 1
65 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1 1 - - - 1 1 - - 1
66 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 1 1 - - - 1 1 - - 1
67 โรงเรียนสนามบิน 1 1 - - - 1 1 - - 1
68 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 1 1 - - - 1 1 - - 1
69 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1 1 - - - 1 1 - - 1
70 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 1 - - - 1 1 - - 1
71 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 1 - - - 1 1 - - 1
72 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 - - - 1 1 - - 1
73 อนุบาล​ชุมแพ​ 1 1 - - - 1 1 - - 1
74 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 1 1 - - - 1 1 - - 1
75 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1 1 - - - 1 1 - - 1
รวม 171 171 0 0 0 171 169 1 1 171
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook