สรุปเหรียญใบประกาศระดับประถมศึกษา
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 27 20 5 1 26
2 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 26 12 6 7 25
3 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 9 0 0 9
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 2 0 9
5 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 7 0 0 7
6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 9 6 2 0 8
7 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 8 5 2 1 8
8 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 0 0 5
9 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 4 1 0 5
10 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 4 0 0 4
11 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 4 0 0 4
12 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 4 4 0 0 4
13 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 3 3 1 7
14 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 3 2 0 5
15 ND.ROBOTICS 6 3 2 0 5
16 Robot’s Child Lopburi 9 3 1 5 9
17 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 3 1 0 4
18 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 3 1 0 4
19 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 3 0 1 4
20 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 3 0 1 4
21 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 3 0 0 3
22 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 3 3 0 0 3
23 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 3 3 0 0 3
24 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 3
25 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 2 2 1 5
26 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 5 2 1 1 4
27 Archara Kindergarten School 3 2 0 1 3
28 PadRiew Roboshop 4 2 0 1 3
29 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 0 1 3
30 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 2 0 1 3
31 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 2 0 1 3
32 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 2 2 0 0 2
33 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 2 0 0 2
34 โรงเรียนบ้านแหลม 2 2 0 0 2
35 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 4 2 0 0 2
36 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 2 0 0 2
37 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 2 2 0 0 2
38 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 2 2 0 0 2
39 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 1 4 3 8
40 อนุบาลชัยภูมิ 6 1 2 3 6
41 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1 2 0 3
42 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 1 1 1 3
43 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 1 1 0 2
44 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 1 1 0 2
45 อนุบาลนครสวรรค์ 2 1 0 1 2
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 1 0 0 1
47 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 1
48 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 1 1 0 0 1
49 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 1 1 0 0 1
50 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 1 1 0 0 1
51 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 1 1 0 0 1
52 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1 1 0 0 1
53 โรงเรียนเมทนีดล 1 1 0 0 1
54 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 1 0 0 1
55 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 1 0 0 1
56 ประสาทวิทยานนทบุรี 1 1 0 0 1
57 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 1 0 0 1
58 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 1
59 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 2 0 2
60 ปรียาโชติ 8 0 1 7 8
61 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 1 0 1
62 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 0 1 0 1
63 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 3 0 0 2 2
64 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1 0 0 1 1
65 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 0 0 1 1
66 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0 0 1 1
67 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 0 1 1
68 ดอนหมู 1 0 0 1 1
รวม 287 171 47 46 264
สรุปเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ 23 18 3 0 21
2 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 22 10 6 4 20
3 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 14 10 4 0 14
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 14 10 1 2 13
5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 10 8 1 0 9
6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 6 6 0 0 6
7 ND.ROBOTICS 17 5 4 2 11
8 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 10 5 3 2 10
9 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 6 5 1 0 6
10 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 6 5 1 0 6
11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 26 4 11 4 19
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 17 4 6 4 14
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 9 4 3 2 9
14 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 7 4 1 1 6
15 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 5 4 0 1 5
16 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4 4 0 0 4
17 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 0 0 4
18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 11 3 6 1 10
19 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 3 1 1 5
20 AsgardRobot 6 3 1 0 4
21 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 3 0 1 4
22 โรงเรียนผาขามวิทยายน 3 3 0 0 3
23 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 3 3 0 0 3
24 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 3 3 0 0 3
25 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 3 3 0 0 3
26 โรงเรียนบ้านหนองแดน 3 3 0 0 3
27 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 3 3 0 0 3
28 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 3 0 0 3
29 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 3 3 0 0 3
30 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 3 3 0 0 3
31 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 3 0 0 3
32 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 2 3 2 7
33 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 2 2 1 5
34 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 2 2 0 4
35 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 6 2 1 2 5
36 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 3 2 1 0 3
37 โรงเรียนนครไทย 3 2 1 0 3
38 โรงเรียนสนามบิน 3 2 1 0 3
39 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 4 2 0 2 4
40 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 4 2 0 2 4
41 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 2 0 1 3
42 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 2 0 1 3
43 โรงเรียนสา 2 2 0 0 2
44 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 2 2 0 0 2
45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2 2 0 0 2
46 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 2 2 0 0 2
47 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 2 2 0 0 2
48 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 2 2 0 0 2
49 โรงเรียนชุมแพศึกษา 2 2 0 0 2
50 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 4 1 2 1 4
51 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 1 2 1 4
52 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 4 1 1 2 4
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 1 1 2 4
54 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 2 1 1 0 2
55 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 2 1 1 0 2
56 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 2 1 1 0 2
57 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
58 โรงเรียนร่องคำ 2 1 1 0 2
59 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 7 1 0 6 7
60 Robot’s Child Lopburi 3 1 0 2 3
61 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 2 1 0 1 2
62 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 2 1 0 1 2
63 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 1 1 0 0 1
64 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 2 1 0 0 1
65 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1 1 0 0 1
66 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 1 1 0 0 1
67 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1 1 0 0 1
68 โรงเรียนระหานวิทยา 1 1 0 0 1
69 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 1 0 0 1
70 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1 0 0 1
71 โรงเรียนซำยางวิทยายน 1 1 0 0 1
72 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1 1 0 0 1
73 ประสาทวิทยานนทบุรี 1 1 0 0 1
74 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 1 0 0 1
75 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 2 1 0 0 1
76 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 1 0 0 1
77 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 2 0 2 0 2
78 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 0 2 0 2
79 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 3 0 1 2 3
80 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 2 0 1 1 2
81 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 2 0 1 1 2
82 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 0 1 0 1
83 โรงเรียนตากพิทยาคม 1 0 1 0 1
84 โรงเรียนปัว 1 0 1 0 1
85 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 0 1 0 1
86 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 0 1 0 1
87 โรงเรียนพรศิริกุล 1 0 1 0 1
88 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 1 0 1
89 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 0 1 0 1
90 สีชมพูศึกษา 6 0 0 6 6
91 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 2 2
92 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 2 2
93 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 2 2
94 โรงเรียนวัดดอนยาง 1 0 0 1 1
95 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1
96 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 0 0 1 1
97 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 4 0 0 1 1
98 โรงเรียนสงวนหญิง 1 0 0 1 1
99 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 0 0 1 1
รวม 443 215 90 74 379
สรุปเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13 2 0 15
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 23 11 4 7 22
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 11 0 0 11
4 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 9 9 0 0 9
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 13 8 2 3 13
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 10 8 0 2 10
7 โรงเรียนสา 7 7 0 0 7
8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 15 6 4 5 15
9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 14 6 3 3 12
10 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 6 2 1 9
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 8 6 1 1 8
12 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 8 6 0 2 8
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 11 5 3 2 10
14 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 5 5 0 0 5
15 โรงเรียนระหานวิทยา 5 5 0 0 5
16 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 5 0 0 5
17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 13 4 4 5 13
18 โรงเรียนแสงทองวิทยา 12 4 1 7 12
19 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 8 4 1 2 7
20 สีชมพูศึกษา 6 4 1 1 6
21 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4 0 0 4
22 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 10 3 3 4 10
23 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 7 3 1 2 6
24 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 4 3 1 0 4
25 โรงเรียนนครไทย 6 3 0 3 6
26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 4 3 0 1 4
27 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 3 0 1 4
28 PadRiew Roboshop 4 3 0 1 4
29 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 4 3 0 0 3
30 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 3 3 0 0 3
31 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 4 3 0 0 3
32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 7 2 3 2 7
33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 7 2 2 2 6
34 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 5 2 2 1 5
35 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 4 2 2 0 4
36 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 4 2 2 0 4
37 โรงเรียนตะพานหิน 3 2 1 0 3
38 UnknowRobot 3 2 1 0 3
39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 5 2 0 1 3
40 โรงเรียนผาขามวิทยายน 2 2 0 0 2
41 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 2 0 0 2
42 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 2 2 0 0 2
43 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 2 2 0 0 2
44 โรงเรียนพรศิริกุล 2 2 0 0 2
45 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 2 2 0 0 2
46 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 2 2 0 0 2
47 sunbot 2 2 0 0 2
48 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 3 1 2 0 3
49 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 3 1 2 0 3
50 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 1 1 8 10
51 โรงเรียนวัดกลาง 6 1 1 2 4
52 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 4 1 1 2 4
53 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 5 1 1 2 4
54 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 3 1 1 1 3
55 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 2 1 1 0 2
56 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2 1 1 0 2
57 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 2 1 1 0 2
58 โรงเรียนตากพิทยาคม 2 1 1 0 2
59 Samui bot 2 1 1 0 2
60 โรงเรียนซำยางวิทยายน 2 1 1 0 2
61 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 1 1 0 2
62 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 1 1 0 2
63 โรงเรียนร่องคำ 2 1 0 1 2
64 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 0 0 1
65 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 1 1 0 0 1
66 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 1 1 0 0 1
67 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 1 0 0 1
68 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 0 0 1
69 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 3 0 2 1 3
70 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 3 0 2 1 3
71 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 2 0 2 0 2
72 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 2 0 2 0 2
73 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 0 1 1 2
74 โรงเรียนชุมแพศึกษา 2 0 1 1 2
75 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 1 0 1 0 1
76 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 1 0 1
77 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 0 1 0 1
78 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1 0 1 0 1
79 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 0 1 0 1
80 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 4 0 0 4 4
81 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 1 1
82 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 0 0 1 1
83 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 8 0 0 1 1
84 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 1 0 0 1 1
85 โรงเรียนสงวนหญิง 1 0 0 1 1
รวม 453 220 78 88 386
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook