#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 30 11 2 43
2 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 22 12 11 45
3 ND.ROBOTICS 23 8 6 2 16
4 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 6 0 0 6
5 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 6 0 0 6
6 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 5 0 0 5
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 0 0 5
8 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 5 0 0 5
9 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 5 0 0 5
10 Robot’s Child Lopburi 12 4 1 7 12
11 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 4 1 0 5
12 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 4 0 0 4
13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 3 2 1 6
14 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 3 1 1 5
15 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 3 1 0 4
16 AsgardRobot 6 3 1 0 4
17 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 3 1 0 4
18 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 3 0 1 4
19 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 3 0 0 3
20 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 3 0 0 3
21 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 3
22 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 2 2 1 5
23 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 2 2 0 4
24 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 2 1 0 3
25 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 2 1 0 3
26 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 2 1 0 3
27 UnknowRobot 3 2 1 0 3
28 Archara Kindergarten School 3 2 0 1 3
29 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 2 0 1 3
30 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 2 0 0 2
31 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 2 2 0 0 2
32 ประสาทวิทยานนทบุรี 2 2 0 0 2
33 sunbot 2 2 0 0 2
34 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 2 0 0 2
35 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 1 2 0 3
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
37 Samui bot 2 1 1 0 2
38 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 1 1 0 2
39 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 1 1 0 2
40 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 1 1 0 2
41 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 1 1 0 2
42 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 1 1 0 2
43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 1 0 0 1
44 โรงเรียนเมทนีดล 1 1 0 0 1
45 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 3 2 5
46 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 1 0 1
47 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 0 2 2
48 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 0 1 1
รวม 284 167 58 33 258

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 15 0 0 15
2 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 8 6 6 20
3 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 8 2 2 12
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 2 0 9
5 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 7 0 0 7
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 7 0 0 7
7 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 6 0 0 6
8 โรงเรียนระหานวิทยา 6 6 0 0 6
9 โรงเรียนนครไทย 9 5 1 3 9
10 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 5 0 0 5
11 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 5 0 0 5
12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 4 2 2 8
13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 4 1 0 5
14 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 4 0 0 4
15 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4 0 0 4
16 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 4 0 0 4
17 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 4 0 0 4
18 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 4 0 0 4
19 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 0 0 4
20 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 3 2 0 5
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 3 1 0 4
22 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 3 0 1 4
23 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 3 0 1 4
24 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 3 0 0 3
25 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 3 0 0 3
26 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 2 2 1 5
27 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 2 2 0 4
28 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 0 1 3
29 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 2 0 1 3
30 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 2 0 1 3
31 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 2 0 0 2
32 โรงเรียนบ้านแหลม 2 2 0 0 2
33 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 1 4 3 8
34 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 1 3 2 6
35 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 1 2 1 4
36 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 1 1 1 3
37 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 1 1 3
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1 1 0 2
39 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 1 0 1 2
40 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1 0 0 1
41 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 1 0 0 1
42 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 2 0 2
43 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 2 0 2
44 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 2 0 2
45 ปรียาโชติ 8 0 1 7 8
46 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 0 1 3 4
47 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 1 0 1
48 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 0 2 2
49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 0 1 1
50 ดอนหมู 1 0 0 1 1
รวม 264 152 42 42 236

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 24 5 0 29
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 11 0 0 11
3 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 9 0 0 9
4 โรงเรียนสา 9 9 0 0 9
5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 7 3 9 19
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 7 1 2 10
7 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 7 1 0 8
8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 6 3 2 11
9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 6 2 4 12
10 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 6 0 4 10
11 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 5 3 0 8
12 สีชมพูศึกษา 12 4 1 7 12
13 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 3 0 1 4
14 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 2 1 1 4
15 โรงเรียนร่องคำ 4 2 1 1 4
16 โรงเรียนตะพานหิน 3 2 1 0 3
17 โรงเรียนพรศิริกุล 3 2 1 0 3
18 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1 2 0 3
19 โรงเรียนวัดกลาง 6 1 1 2 4
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 1 1 2 4
21 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 1 0 1 2
22 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1 0 0 1
23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 1 1 2
รวม 206 117 28 37 182

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 18 3 5 26
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 15 10 11 36
3 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13 2 0 15
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 10 4 6 20
5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 10 2 1 13
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 9 6 4 19
7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 9 2 3 14
8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 9 2 1 12
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 7 10 6 23
10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 5 0 3 8
11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 4 11 8 23
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 4 3 3 10
13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 4 2 2 8
14 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 4 1 0 5
15 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 4 0 0 4
16 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 3 3 1 7
17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 3 1 3 7
18 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 3 0 1 4
19 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 2 3 2 7
20 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 2 2 0 4
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 2 1 1 4
22 โรงเรียนสนามบิน 3 2 1 0 3
23 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 1 3 2 6
24 อนุบาลชัยภูมิ 6 1 2 3 6
25 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 1 2 0 3
26 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 1 1 8 10
27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 1 1 3 5
28 อนุบาลนครสวรรค์ 2 1 0 1 2
29 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 0 0 1
30 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 1 0 1
31 โรงเรียนปัว 1 0 1 0 1
32 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 0 2 2
33 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 2 2
34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 1 1
35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0 0 1 1
รวม 390 149 80 84 313

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook