#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 3 0 1 0 4 4 0 0 4
2 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 1 2 1 1 5 5 0 0 5
3 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 1 2 0 0 3 2 0 1 3
4 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 1 1 2 0 4 5 0 0 5
5 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 1 1 0 0 2 2 1 0 3
6 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 1 0 0 1 2 3 0 0 3
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 1 0 0 0 1 3 1 1 5
8 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 0 2 2 0 4 6 0 0 6
9 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 2 1 0 3 0 3 2 5
10 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 0 2 0 1 3 2 1 0 3
11 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2
12 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 1 1 1 3 2 2 0 4
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 0 0 3 0 3 5 0 0 5
15 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 0 0 1 1 2 3 1 0 4
16 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2
17 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม - 9 16 13 5 43 47 11 4 62

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 9 2 1 2 14 15 0 0 15
2 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 4 1 0 0 5 6 0 0 6
3 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 4 1 0 0 5 5 0 0 5
4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 3 3 1 1 8 10 4 6 20
5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 2 1 0 0 3 3 0 1 4
6 โรงเรียนระหานวิทยา 6 1 2 2 0 5 6 0 0 6
7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 1 2 2 0 5 2 2 1 5
8 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 1 2 1 1 5 8 2 2 12
9 โรงเรียนนครไทย 9 1 2 1 0 4 5 1 3 9
10 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 1 2 0 1 4 4 0 0 4
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 3 2 6
12 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 0 1 0 0 1 5 0 0 5
13 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 0 1 0 0 1 3 0 0 3
14 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 0 0 2 2 4 4 2 2 8
15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2
16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2
17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม - 27 21 11 7 66 80 16 18 114

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 6 3 4 3 16 16 12 8 36
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 5 3 5 3 16 17 4 4 25
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 5 2 4 0 11 10 5 4 19
4 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 3 5 5 1 14 13 2 0 15
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 3 2 0 3 8 9 2 3 14
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 2 2 4 0 8 7 10 6 23
7 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 2 1 0 1 4 9 2 1 12
8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 2 1 0 0 3 4 3 3 10
9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 2 0 1 2 5 4 11 8 23
10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 1 1 3 2 7 10 5 5 20
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 1 1 2 4 8 5 0 3 8
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 1 1 2 1 5 4 2 2 8
13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 1 0 0 0 1 2 2 0 4
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 1 0 0 0 1 2 2 0 4
15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 0 1 0 0 1 1 1 3 5
16 โรงเรียนปัว 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 0 0 0 0 0 1 2 7 10
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 0 0 0 0 0 3 1 3 7
21 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3
22 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
รวม - 35 23 31 20 109 118 70 63 251

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook