สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับประถมศึกษา ศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 3 1 1 1 6 10 4 0 14
2 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 2 2 3 5 12 10 6 4 20
3 AsgardRobot 6 1 1 1 0 3 3 1 0 4
4 ND.ROBOTICS 23 0 3 2 0 5 5 4 2 11
รวม - 6 7 7 6 26 28 15 6 49
สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook