#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3
2 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 2 2 0 0 4 4 1 0 5
3 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 1 4 1 0 6 6 0 0 6
4 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 1 0 1 1 3 3 2 1 6
5 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 1 0 0 3 4 3 1 0 4
6 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 0 1 1 1 3 3 0 1 4
7 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 0 1 0 1 2 1 1 0 2
8 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 0 1 0 0 1 2 2 1 5
9 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 0 0 1 1 2 1 1 0 2
10 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
11 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1
12 UnknowRobot 3 0 0 0 1 1 2 1 0 3
13 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3
15 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 0 0 0 0 0 1 2 0 3
16 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 8 9 6 8 31 34 13 4 51

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 5 1 1 0 7 7 0 0 7
2 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 4 3 0 0 7 7 0 0 7
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 2 1 0 1 4 4 0 0 4
4 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 1 0 1 1 3 3 0 1 4
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1 0 1 1 3 1 1 1 3
6 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 1 0 1 0 2 4 0 0 4
7 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
8 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3
9 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 1 0 0 1 2 3 2 0 5
10 โรงเรียนบ้านแหลม 2 1 0 0 1 2 2 0 0 2
11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2
12 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 0 0 2 1 3 4 0 0 4
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 0 0 1 1 2 3 1 0 4
14 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 0 0 1 1 2 2 0 1 3
15 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
16 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 0 0 0 2 2 4 0 0 4
17 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3
18 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3
20 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 ดอนหมู 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม - 18 6 11 10 45 54 8 7 69

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook