สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับประถมศึกษา สช.
สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น สช.
สรุปอันดับเหรียญใบประกาศระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย สช.
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รอง ๓
รวม
รวม
1 โรงเรียนพรศิริกุล 3 1 0 1 0 2 2 0 0 2
2 sunbot 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2
3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 0 0 1 1 2 2 2 1 5
4 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 0 0 0 0 0 1 2 0 3
รวม - 1 1 3 1 6 7 4 1 12
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook