หมวดหมู่
รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางบก รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-6 กติกา IRO รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 กติกา IRO
รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 กติกา IRO รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ป.1-6 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ม.4-6
รายการหุ่นยนต์ TRTC ป.1-6 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.4-6
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 30
69.77%
11
25.58%
2
4.65%
43
2 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 24
82.76%
5
17.24%
0
0.00%
29
3 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 23
51.11%
12
26.67%
10
22.22%
45
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 17
68.00%
4
16.00%
4
16.00%
25
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 16
44.44%
12
33.33%
8
22.22%
36
6 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 15
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
15
7 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 13
86.67%
2
13.33%
0
0.00%
15
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 14 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 10
50.00%
5
25.00%
5
25.00%
20
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 10
52.63%
5
26.32%
4
21.05%
19
11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 10
50.00%
4
20.00%
6
30.00%
20
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 10
76.92%
2
15.38%
1
7.69%
13
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 9
64.29%
2
14.29%
3
21.43%
14
14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 9
75.00%
2
16.67%
1
8.33%
12
15 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
16 โรงเรียนสา 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
17 ND.ROBOTICS 23 8
50.00%
6
37.50%
2
12.50%
16
18 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 8
66.67%
2
16.67%
2
16.67%
12
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 7
30.43%
10
43.48%
6
26.09%
23
20 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 12 7
58.33%
4
33.33%
1
8.33%
12
21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 7
36.84%
3
15.79%
9
47.37%
19
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7
77.78%
2
22.22%
0
0.00%
9
23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 7
70.00%
1
10.00%
2
20.00%
10
24 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
25 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
26 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
27 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 13 6
50.00%
3
25.00%
3
25.00%
12
28 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 6
54.55%
3
27.27%
2
18.18%
11
29 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 6
60.00%
0
0.00%
4
40.00%
10
30 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
31 โรงเรียนระหานวิทยา 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
32 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
33 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
34 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 5
62.50%
3
37.50%
0
0.00%
8
35 โรงเรียนนครไทย 9 5
55.56%
1
11.11%
3
33.33%
9
36 PadRiew Roboshop 8 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
37 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 5
62.50%
0
0.00%
3
37.50%
8
38 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
39 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
40 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
41 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
42 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
43 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
44 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 4
17.39%
11
47.83%
8
34.78%
23
45 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 4
40.00%
3
30.00%
3
30.00%
10
46 สีชมพูศึกษา 12 4
33.33%
2
16.67%
6
50.00%
12
47 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
48 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
49 โรงเรียนแสงทองวิทยา 12 4
33.33%
1
8.33%
7
58.33%
12
50 Robot’s Child Lopburi 12 4
33.33%
1
8.33%
7
58.33%
12
51 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
52 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
53 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
54 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
55 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
56 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
57 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
58 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
59 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
60 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
61 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
62 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
63 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 3
42.86%
3
42.86%
1
14.29%
7
64 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
65 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
66 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 3
42.86%
1
14.29%
3
42.86%
7
67 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
68 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
69 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
70 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
71 AsgardRobot 6 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
72 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
73 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
74 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
75 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
76 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
77 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
78 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
79 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
80 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
81 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
82 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 2
28.57%
3
42.86%
2
28.57%
7
83 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
84 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
85 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
86 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
87 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
88 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
89 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
90 โรงเรียนร่องคำ 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
91 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
92 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
93 โรงเรียนตะพานหิน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
94 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
95 โรงเรียนพรศิริกุล 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
96 UnknowRobot 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
97 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
98 โรงเรียนสนามบิน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
99 Archara Kindergarten School 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
100 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
101 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
102 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
103 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
104 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
105 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
106 โรงเรียนบ้านแหลม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
107 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
108 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
109 ประสาทวิทยานนทบุรี 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
110 sunbot 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
111 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
112 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
113 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 1
12.50%
4
50.00%
3
37.50%
8
114 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 1
16.67%
3
50.00%
2
33.33%
6
115 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 1
10.00%
2
20.00%
7
70.00%
10
116 อนุบาลชัยภูมิ 6 1
16.67%
2
33.33%
3
50.00%
6
117 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
118 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
119 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
120 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
121 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
122 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 1
20.00%
1
20.00%
3
60.00%
5
123 โรงเรียนวัดกลาง 6 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
124 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
125 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
126 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
127 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
128 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
129 Samui bot 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
130 อนุบาลนครสวรรค์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
131 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
132 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
133 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
134 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
135 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
136 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
138 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
139 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
140 โรงเรียนเมทนีดล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
141 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
142 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
143 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
144 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5
145 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 0
0.00%
3
75.00%
1
25.00%
4
146 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
147 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
148 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
149 ปรียาโชติ 8 0
0.00%
1
12.50%
7
87.50%
8
150 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
151 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 4 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
152 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
153 โรงเรียนปัว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
154 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
155 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
156 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
157 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
158 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
159 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
160 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
161 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
162 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
163 ดอนหมู 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
1,150
615
224
189
1,028
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook