#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียน​ นวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม 3 0 6 3
2 โรงเรียนแสงทองวิทยา 12 0 21 12
3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 0 6 4
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 21 0 42 21
5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 0 1 1
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1 0 2 1
7 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 0 14 7
8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 6 0 12 6
9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 0 20 10
10 โรงเรียนผาขามวิทยายน 5 0 10 5
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 4 0 8 4
12 Archara Kindergarten School 3 0 6 3
13 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 7 0 14 7
14 โรงเรียนบ้านปางอ้า 5 0 10 5
15 ND.ROBOTICS 23 0 46 23
16 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 8 0 16 8
17 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 9 0 18 9
18 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 0 2 1
19 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 0 40 20
20 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 0 4 2
21 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 2 0 4 2
22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 0 2 1
23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 4 0 7 4
24 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 5 0 6 5
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 0 20 10
26 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 3 0 6 3
27 โรงเรียนโคกตาพรหม 3 0 6 3
28 โรงเรียนวัดกลาง 6 0 9 4
29 โรงเรียนบ้านดงเสียว 2 0 4 2
30 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 8 4
31 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 4 0 8 4
32 โรงเรียนบ้านแหลม 2 0 2 2
33 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 15 0 30 15
34 โรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 4 0 8 4
35 โรงเรียนสา 9 0 18 9
36 โรงเรียนนครสวรรค์ 1 0 2 1
37 โรงเรียนตะพานหิน 3 0 6 3
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 4 2
39 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 0 2 1
40 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 0 8 4
41 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 14 0 26 14
42 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 0 15 8
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 9 0 18 9
44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 4 0 8 4
45 Robot’s Child Lopburi 12 0 22 12
46 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 7 0 13 7
47 โรงเรียนระหานวิทยา 6 0 12 6
48 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 13 0 26 13
49 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 1 0 1 1
50 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 0 20 10
51 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) 2 0 4 2
52 โรงเรียนบ้านนาทวี 4 0 8 4
53 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8 0 16 8
54 โรงเรียนวัดดอนยาง 2 0 2 2
55 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
56 โรงเรียนหนองไผ่ 14 0 28 14
57 ศุนย์หุ่นยนต์นครไทย 3 0 6 3
58 โรงเรียนอนุบาลยะลา 3 0 6 3
59 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 10 0 20 10
60 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 7 0 11 7
61 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 7 0 14 7
62 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2 0 4 2
63 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 2 0 4 2
64 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 14 0 26 9
65 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 4 0 8 4
66 โรงเรียนนครไทย 9 0 18 9
67 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 0 5 3
68 โรงเรียนอัสสัมชัญ 32 0 62 27
69 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 15 0 20 15
70 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 9 0 18 9
71 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 0 10 5
72 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1 0 2 1
73 ศูนย์หุ่นยนต์Smart Child Robotics 48 0 76 48
74 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 0 4 2
75 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4 0 8 4
76 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 5 0 10 5
77 ศูนย์หุ่นยนต์ My Makers ขอนแก่น 2 0 3 2
78 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 8 0 16 8
79 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 4 0 8 4
80 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 2 0 4 2
81 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 30 0 52 30
82 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 6 0 12 6
83 โรงเรียนตากพิทยาคม 3 0 6 3
84 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 5 0 8 5
85 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ 17 0 25 17
86 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 2 0 3 2
87 โรงเรียนร่องคำ 4 0 8 4
88 Samui bot 2 0 3 2
89 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 5 0 8 5
90 บ้านหุ่นยนต์ By ปัญญาโรบอท 44 0 57 44
91 ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ ไอจีเนียส โรบอท 12 0 24 12
92 โรงเรียนปัว 1 0 2 1
93 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 6 0 12 6
94 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 20 0 39 20
95 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 20 0 40 20
96 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 10 0 20 10
97 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 4 0 6 4
98 โรงเรียนหนองบัว 32 0 0 0
99 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 0 2 1
100 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 12 0 24 12
101 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 5 0 10 5
102 อนุบาลนครสวรรค์ 2 0 4 2
103 โรงเรียนบ้านหนองแดน 4 0 8 4
104 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 6 0 12 6
105 โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 4 0 8 4
106 โรงเรียนซำยางวิทยายน 3 0 6 3
107 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 5 0 8 4
108 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 8 0 16 8
109 โรงเรียนวัดราชบพิธ 15 0 30 15
110 โรงเรียนสงวนหญิง 2 0 4 2
111 โรงเรียนเมทนีดล 1 0 1 1
112 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 24 0 46 24
113 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 0 6 3
114 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 40 0 80 40
115 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 0 18 5
116 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 0 8 4
117 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 2 0 4 2
118 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อทิศพิทยาคาร) 1 0 2 1
119 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 15 0 28 14
120 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2 0 4 2
121 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 2 0 4 2
122 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 0 6 3
123 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 0 4 2
124 AsgardRobot 6 0 6 6
125 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 0 4 2
126 ปรียาโชติ 8 0 16 8
127 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 6 0 12 6
128 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 5 0 10 5
129 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 0 8 4
130 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 8 0 16 8
131 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 4 0 8 4
132 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 6 0 12 6
133 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 4 0 8 4
134 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 5 0 10 5
135 โรงเรียนพรศิริกุล 3 0 6 3
136 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 0 24 12
137 โรงเรียนกมลาไสย 5 0 10 5
138 UnknowRobot 3 0 6 3
139 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 0 12 6
140 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1 0 2 1
141 สามชุกรัตนโภคาราม 2 0 4 2
142 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 0 1 1
143 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 27 0 54 27
144 ประสาทวิทยานนทบุรี 2 0 2 2
145 PadRiew Roboshop 8 0 12 8
146 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 4 0 8 4
147 อนุบาลชัยภูมิ 6 0 12 6
148 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 0 6 3
149 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 3 0 5 2
150 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 2 0 3 2
151 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 0 2 1
152 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 2 0 4 2
153 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 3 0 6 3
154 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0 4 2
155 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 2 0 4 2
156 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 7 0 14 7
157 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 0 4 2
158 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 7 0 14 7
159 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 3 0 6 3
160 โรงเรียนสนามบิน 3 0 6 3
161 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 4 0 8 4
162 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 3 0 6 3
163 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) 4 0 8 4
164 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 5 0 10 5
165 โรงเรียนนาจานศึกษา 3 0 6 3
166 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 0 8 4
167 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 4 0 8 4
168 sunbot 2 0 4 2
169 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 4 2
170 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 2 0 4 2
171 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1 0 2 1
172 อนุบาล​ชุมแพ​ 4 0 8 4
173 อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
174 ทีมต้นน้ำซี ชัยภูมิ 2 0 4 2
175 สีชมพูศึกษา 12 0 24 12
176 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 3 0 6 3
177 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 0 2 1
178 ดอนหมู 1 0 2 1
179 เมืองสุราษฎร์ธานี โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
180 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
181 โรงเรียนวัดสำเภาทอง โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
182 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
183 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
184 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
185 โรงเรียนวัดทด โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
186 โรงเรียนบ้านลำชิง โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
187 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
188 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
189 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
190 บรรพตพิสัยพิทยาคม โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
191 วิทยานุกูลนารี โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
192 โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
193 โรงเรียนวังหินวิทยาคม โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
194 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
195 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา โปรดลงทะเบียน !!! 0 0 0 0
รวม 1,188 518 2,165 1,137  
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook