หมวดหมู่ : รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 กติกา HK ทางน้ำ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0097
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE J สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
2
0098
Water Polo Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE J สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
3
0099
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE K สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
4
0100
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE K สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
5
0101
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
6
0102
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
7
0103
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
8
0104
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
9
0105
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
10
0106
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE N สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
11
0107
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE N สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
12
0108
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
13
0109
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
20 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
14
0110
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
15
0111
Robot Dragon Boat Race ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 15.00-16.00 น.
16
0112
Robot Dragon Boat Relay Race ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
21 พ.ย 2563 15.00-16.00 น.
17
0113
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook