หมวดหมู่ : รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางบก
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0021
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
2
0022
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone B อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
3
0023
Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone B อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
4
0024
Robot Horse Relay Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone B อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
5
0025
Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone B อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
6
0026
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
7
0027
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
8
0028
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 15.00-16.00 น.
9
0029
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
10
0030
Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
11
0031
Hand Generator Bouncing Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
12
0032
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone A อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
13
0033
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
14
0034
Robot Boxing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone D อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
15
0035
Robot Rugby Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone C อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 15.00-16.00 น.
16
0036
Robot Sheepdog Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone C อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
17
0037
Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone C อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
18
0038
Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone E อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
19
0039
Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
20
0200
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook