หมวดหมู่ : รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 กติกา HK ทางน้ำ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0084
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE J สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
2
0085
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE K สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
3
0086
Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE K สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
4
0087
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 13.00-14.00 น.
5
0088
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 15.00-16.00 น.
6
0089
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
7
0090
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE M สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 10.00-11.00 น.
8
0091
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE N สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
9
0092
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE N สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 11.00-12.00 น.
10
0093
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 09.00-10.00 น.
11
0094
Robot Dragon Boat Race ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
12
0095
Robot Dragon Boat Relay Race ป.1-6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัว ZONE L สนามบาสเกตบอล
22 พ.ย 2563 14.00-15.00 น.
13
0096
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว Zone AD อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-14.00 น.
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook